Главное меню Hlavní menu

Рецепты разное Různé recepty

Православные традиции Ortodoxní tradice

Наш опрос Naše anketa

Опрос Rozhovor

Я больше всего люблю блюда: Mám rád většinu nádobí:

Японскую кухню Japonská kuchyně
Французкую кухню Francouzská kuchyně
Арабскую кухню Arabské kuchyně
Армянскую кухню Arménská kuchyně
Испанскую кухню Španělská kuchyně
Итальянскую кухню Italská kuchyně
Русскую кухню Ruská kuchyně
Все что вкусно Vše, co chutné
Популярные рецепты Oblíbené recepty

Консервирование Canning

ВЕЛИКИЙ ПОСТ Vypůjčeno


ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Великий пост - важнейший и самый продолжительный пост в христианстве. Půst - nejdůležitější a nejdelší příspěvek v křesťanství. Главной целью поста является приготовление к Пасхе. Hlavním smyslem půstu je příprava na Velikonoce. Великий пост является напоминанием о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, а также он вводит верующих в Страстную седмицу и затем к основному христианскому празднику - Светлому Христову Воскресению. Postní doba je připomínkou čtyřiceti půst Spasitelova v divočině, a představuje věřící k Svatého týdne a pak na hlavní křesťanský svátek - Velikonoční neděle.

Великий пост состоит из 48 дней и делится на четыре части: Четыредесятница (первые сорок дней), Лазарева суббота (приходится на 6-ю субботу Великого поста), Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) (6-е воскресенье Великого поста) и Страстная седмица (неделя). Postní doba je 48 dní a je rozdělena do čtyř částí: postní (v prvních čtyřiceti dní), Lazarus sobota (připadá na sobotu 6. postní) Vstup Páně do Jeruzaléma (Květná neděle) (6. neděle postní) a dobrý týden (týden).

Четыредесятница напоминает о сорока днях, которые Иисус провел в пустыне, подготавливаясь к проповеди. Postní připomíná čtyřicet dnů, které Ježíš strávil na poušti, v rámci přípravy na kázání. Так и верующие во время поста подготавливаются к Пасхе и христианской жизни в целом, молитвой и борьбой со своей греховностью. A věřící v postní době připraven pro velikonoční a křesťanský život obecně, modlitby a boj s jejich vlastní hříšnosti. Страстная седмица - последняя неделя Великого поста. Svatý týden - minulý týden půstu. Эта неделя (точнее 6 дней) посвящена воспоминаниям страданий, смерти на кресте и погребению Иисуса Христа. Tento týden (vlastně 6 dnů) věnovaná vzpomínkám na utrpení a smrt na kříži a pohřeb Ježíše Krista. Все дни Страстной седмицы называются великими: Великий понедельник, Великий вторник и т.д. Všechny dny Svatého týdne s názvem velký: Velká pondělí, úterý, atd. Velké

Во время Великого поста подготовка к Пасхе идет телесная и духовная. Během postní příprava na Velikonoce tělesné a duchovní. Духовная подготовка состоит из того, что во время поста больше времени уделяется молитве, духовному чтению и удалению от всего греховного. Duchovní příprava je skutečnost, že během půstu více času se věnuje modlitbě, duchovní čtení a odstraňování veškerého hříchu. Телесная же подготовка - исключение из пищи скоромной пищи, предпочтение отдается только постной. Ublížení na týž přípravek - potraviny skoromnoy výjimkou potravin, se dává přednost jen opřít. Также во время Великого поста все говеют, исповедуются и причащаются минимум один раз. Také během postní všechny goveyut, vyznat a přijímat eucharistii alespoň jednou.

Во время поста нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко, есть больше одного раза в день, курить и пить алкогольные напитки. Při půstu nemůže jíst maso, ryby, vejce, mléko, jíst více než jednou denně, kouření a pití alkoholických nápojů. Разрешается только растительная пища (фрукты, овощи, сухофрукты), соления (квашеная капуста, соленые и маринованные огурцы), сухари, сушки, чай, грибы, орехи, хлеб черный и серый, кисели, каши на воде. Dovoleno jen rostlinné potraviny (ovoce, zelenina, sušené ovoce), protlaky (nakládané zelí, nakládaná okurka a), sušenky, sušené, čaj, houby, ořechy, chléb, černá a šedá, želé, cereálie na vodě. Также необходимо на весь период от Прощеного воскресенья до Светлой Пасхи исключить телесные утехи и сквернословие. Je rovněž nutné, aby po celou dobu odpuštění neděli Veselé Velikonoce, aby nedošlo ke radosti a sprostě.

По субботам и воскресеньям разрешается употреблять в пищу постное масло, вино и есть два раза в день. V sobotu av neděli je dovoleno jíst rostlinný olej, víno ​​a jíst dvakrát denně. Если же праздничные дни совпадают с постом, пост становится менее строгим. Pokud se svátky shodovat s poštou, pošta je méně přísný. К примеру, в Лазареву субботу можно есть икру, а на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье - рыбу. Například, v sobotu Lazara jíst kaviár a na Zvěstování Panny Marie (duben 7) a na Květnou neděli - ryby.

Самыми строгими днями поста являются его первые четыре дня, а также вся Страстная седмица. Nejpřísnější půst dny jsou jeho první čtyři dny a celý svatý týden. Вообще ничего нельзя есть в Чистый понедельник (первый день поста) и Великую Пятницу (последняя пятница перед Пасхой, посвященная воспоминанию крестной смерти Иисуса Христа, снятия с креста Его тела и погребения). Obecně platí, že není nic, co by v čistém pondělí (první den postní) a Velký pátek (poslední pátek před Velikonocemi, věnovaný vzpomínce na smrt Ježíše Krista na kříži, z kříže a pohřben jeho tělo). В первую же пятницу Великого поста можно есть только вареную пшеницу, подслащенную медом или сахаром. Na první pátek v postní sníst můžete jen vařené pšenice, oslazený medem nebo cukrem.

В остальное время поста питание проходит по определенному графику: понедельник, среда, пятница - сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг - горячая пища без масла; суббота и воскресенье - пища с растительным маслом. Zbytek rychlého občerstvení získává konkrétní rozvrhu: pondělí, středa, pátek - xerophagy (voda, chléb, ovoce, zelenina, ovocné nápoje), úterý, čtvrtek - teplá jídla bez oleje, sobota a neděle - jídlo a rostlinný olej.

Ослабление поста по благословению священника разрешается больным, пожилым людям, путешествующим, беременным. Oslabení poštou s požehnáním kněze je povoleno nemocné, seniory, cestování, těhotná.

Хоть и существует догма об ограничении, а в некоторые дни и отказе от пищи, главным же остается во время Великого поста духовное очищение человека. Ačkoli je dogma o omezení a na několik dní, a popření jídla, většinou zůstává během postní duchovní očistu člověka. "Истинный пост - удаление зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи, клятвопреступление". "Pravda rychle -. Odstranění zla, omezení jazyka depozice hněvu, krocení vášní, ukončení pomluvy, lež, křivá přísaha"

Источник: ЛIГАБiзнесIнформ Zdroj: LIGABusinessInform

Информационное агентство Informační kancelář

www.liga.net www.liga.netkapubachca kapubachca


Спасибо. Děkuju. Прочитал с интересом. Četl jsem se zájmem. Портал в избранное занес=) Portál přinesl do oblíbených =)