Главное меню Hovedmenuen


Рецепты разное Forskellige opskrifter

Православные традиции Ortodokse traditioner

Наш опрос Vores meningsmåling

Опрос Interview

Я больше всего люблю блюда: Jeg elsker de fleste måltider:

Японскую кухню Japanske køkken
Французкую кухню Franske køkken
Арабскую кухню Arabiske retter
Армянскую кухню Armenske køkken
Испанскую кухню Det spanske køkken
Итальянскую кухню Italienske køkken
Русскую кухню Russiske køkken
Все что вкусно Alt det lækre
Популярные рецепты Populære opskrifter

МАСЛЕНИЦА CARNIVAL


МАСЛЕНИЦА

В 2011 году начало Масляной недели (Сырная седмица) выпадает на 28 февраля. I 2011, begyndelsen af ugen Olie (Ost Uge) falder den 28. februar. Праздник продлится до 6 марта, а уже 7 марта - начало Великого поста. Ferien vil vare indtil den 6. marts og 7 marts allerede - begyndelsen af fasten. Масленица - неделя, предшествующая Великому посту (семь недель до Пасхи). Mardi Gras - ugen forud fasten (syv uger inden påske).

Масленица - давний праздник, прижившийся еще со времен язычников, когда устраивали ритуалы проводов зимы и встречи весны - пробуждения земли, солнца (начинает греть), света (удлиняются дни) и т.п. Mardi Gras - en mangeårig ferie vænnet siden de tider af jøderne, når iscenesatte ritualer farvel til vinteren og foråret møder - opvågningen af jorden, solen (varmstart), lys (forlængelse dage) osv. Именно в честь солнца на Масленицу пекли блины, которые являются главным и неотъемлемы атрибутом нынешнего праздника. Det var til ære for solen bagte pandekager på fastelavn, som er det vigtigste og de ​​iboende egenskaber af den aktuelle ferie.

У православных христиан Сырная седмица предшествует началу Великого поста. Ortodokse kristne Ost Week forud for begyndelsen af fasten. Сырной седмицей называется неделя, следующая за Неделей мясопустной. Uge efter uge osten kaldes, i næste uge til Ost-billetpris. В ее продолжение не вкушается мясо, но пост на остальные скоромные продукты в среду и пятницу отменяется. I sin fortsatte ikke at spise kød, men posten til andre produkter Skoromnov onsdag og fredag ​​aflyst. Разрешается употреблять молоко, сыр, масло и яйца. Tilladt at forbruge mælk, ost, smør og æg. Потому блины едят на масле, со сметаной, с медом, иногда - с икрой. Fordi spise pandekager i smør, syrnet fløde, honning, undertiden - med kaviar.

Сегодня Масленица сопровождается народными гуляньями, ярмарками. I dag er Mardi Gras ledsaget af folkefester, messer. Следует отметить, что Масленица - праздник больше мирской, нежели христианский. Det skal bemærkes, at Mardi Gras - ferie mere verdslige end kristen. Церковь называет ее "светлым предпутием воздержания" и "началом умиления и покаяния", а не преданием разгулу, обжорству, мирским забавам и развлечениям. Kirken kalder det "light predputiem afholdenhed" og "starten af bøn og omvendelse", og ikke tradition festivas, fråds, verdslige fornøjelser og underholdning. Однако с годами обычаи переплелись. Men i årenes løb, toldmyndighederne sammen. Масленицу до Крещения Руси связывали с днем весеннего равноденствия и гуляли две недели. Fastelavn til dåb Rusland i forbindelse med dagen for forårsjævndøgn og gik to uger. Долгое время для славян она была Новым годом, который на Руси до XV века праздновался в марте. I lang tid var det slaverne for det nye år, som i Rusland, indtil det XV århundrede blev fejret i marts. Церковь немногим позже оставила прижившееся в народе празднование прихода весны, но сократила празднование вдвое и сдвинула его по времени, чтобы оно не противоречило Великому посту. Kirken forlod lidt senere fik vant til mennesker fejrer ankomsten af foråret, men har reduceret til det halve og flyttede fejringen af sin tid, at det ikke i modstrid med fasten.

С давних времен на Руси каждый день Масляной недели имел свое название. Siden oldtiden i Rusland hver dag i ugen Oil havde sit navn. Так, в первый день начинали печь блины, звали в гости родственников, но первый блин отдавали нищим, чтобы те помянули души усопших родичей. Så den første dag startede pandekager, kaldet til at besøge slægtninge, men det første forsøg gav til de fattige, til dem fejret sjæle døde slægtninge. Вторник - "заигрыши", когда основное время уделялось катанию с горок, гуляньям. Tirsdag - "zaigryshi", når det meste af tiden blev givet til skøjteløb med rutsjebaner, festivaler. Среда - "лакомка" или "тещины блины", когда тещи принимали зятьев и потчевали их блинами. Onsdag - "gourmet" eller "Teschin pandekager", når Tiffany tog sønner-og forkælede deres pandekager. Четверг известен как "широкий" или "разгуляй" (в прямом смысле этого слова). Torsdag er kendt som "bred" eller "Razguliay" (i bogstavelig forstand). В пятницу - "тещин вечер", когда зятья угощали тещ блинами. Fredag ​​- "Teschin aften", når-in-law behandlet Tesch pandekager. В субботу все шли на "золовкины посиделки" к молодой невестке, а последний день Масленицы - "прощеное Воскресенье", когда принято просить прощения у всех родных и близких за все обиды и идти прощенными в Великий пост. På lørdag, alle gik til "Zolovkina sammenkomster" til en ung datter, og den sidste dag i Maslenitsa - "Tilgivelse søndag", når det tages undskyld til alle slægtninge og venner for alle de uretfærdigheder tilgivet og gå under fasten. Традиционно, в последний день Масляной недели на костре сжигают соломенное чучело - символ зимы. Traditionelt er den sidste dag i ugen på bålet Oil brænde stråmand - et symbol på vinter.

Источник: ЛIГАБiзнесIнформ Kilde: LIGABusinessInform

Информационное агентство Information agentur

www.liga.net www.liga.net