Главное меню Main Menu


Рецепты разное Diferan resèt

Православные традиции Tradisyon Otodòks

Наш опрос Biwo vòt nou an

Опрос Entèvyou

Я больше всего люблю блюда: Mwen renmen ki pi manje:

Японскую кухню Cuisine Japonè
Французкую кухню Cuisine franse
Арабскую кухню Cuisine arab
Армянскую кухню Cuisine Amenyen
Испанскую кухню Cuisine Panyòl
Итальянскую кухню Cuisine Italyen
Русскую кухню Cuisine Ris
Все что вкусно Tout sa ki bon gou




Популярные рецепты Resèt popilè









МАСЛЕНИЦА Kanaval


МАСЛЕНИЦА

В 2011 году начало Масляной недели (Сырная седмица) выпадает на 28 февраля. Nan 2011, nan konmansman an nan lwil oliv la semèn (Semèn fwomaj) tonbe sou 28 fevriye. Праздник продлится до 6 марта, а уже 7 марта - начало Великого поста. Jou fèt la pral dire jiska 6 mwa Mas ak 7 Mas deja - nan konmansman an nan Karèm. Масленица - неделя, предшествующая Великому посту (семь недель до Пасхи). Mardi gra - semèn la ki vin anvan Karèm (sèt semèn anvan Pak).

Масленица - давний праздник, прижившийся еще со времен язычников, когда устраивали ритуалы проводов зимы и встречи весны - пробуждения земли, солнца (начинает греть), света (удлиняются дни) и т.п. Mardi gra - yon jou fèt depi lontan te abitye depi tan yo nan moun lòt nasyon yo, lè sèn rituèl mwen kite nou sezon livè ak prentan reyinyon - Awakening a nan tè a, solèy la (kòmanse cho), limyè (prolongation jou) elatriye Именно в честь солнца на Масленицу пекли блины, которые являются главным и неотъемлемы атрибутом нынешнего праздника. Li te nan onè nan solèy konn kwit nan fou krèp yo sou gra Madi, ki se prensipal la ak atribi figi ki nan nannan nan jou fèt la kounye a.

У православных христиан Сырная седмица предшествует началу Великого поста. Semèn Kretyen Òtodòks fwomaj presedan nan konmansman an nan Karèm. Сырной седмицей называется неделя, следующая за Неделей мясопустной. Semèn apre semenn se fwomaj la rele, nan semèn kap vini pou fwomaj-pri tikè. В ее продолжение не вкушается мясо, но пост на остальные скоромные продукты в среду и пятницу отменяется. Nan li yo kontinye pa manje vyann,, men post la nan lòt pwodwi Skoromnov Mèkredi ak vandredi anile. Разрешается употреблять молоко, сыр, масло и яйца. Nou pèmèt yo te konsome lèt, fwomaj, bè ak ze. Потому блины едят на масле, со сметаной, с медом, иногда - с икрой. Paske manje krèp nan bè, tounen krèm, siwo myèl, pafwa, - ak ze.

Сегодня Масленица сопровождается народными гуляньями, ярмарками. Jodi a, Mardi gra se te akonpaye pa festival popilè, fwa. Следует отметить, что Масленица - праздник больше мирской, нежели христианский. Li ta dwe remake ke moun ki Mardi gra la - sezon fèt plis eksklizyon pase kretyen. Церковь называет ее "светлым предпутием воздержания" и "началом умиления и покаяния", а не преданием разгулу, обжорству, мирским забавам и развлечениям. Legliz rele l "limyè Abstinans predputiem" ak "nan konmansman an nan lapriyè ak tounen vin jwenn Bondye" epi yo pa tradisyon festivités, safrete, atraksyon monn lan ak amizman. Однако с годами обычаи переплелись. Sepandan, nan ane sa yo koutim yo mare. Масленицу до Крещения Руси связывали с днем весеннего равноденствия и гуляли две недели. Gra Madi a Batèm la nan Larisi konekte ak jou a, nan ekinoks a Verndale li pran mache de semèn. Долгое время для славян она была Новым годом, который на Руси до XV века праздновался в марте. Pou yon tan long li te slav yo pou Nouvèl Ane sa a, ki nan Larisi jouk li syèk la XV selebre nan mwa mas. Церковь немногим позже оставила прижившееся в народе празднование прихода весны, но сократила празднование вдвое и сдвинула его по времени, чтобы оно не противоречило Великому посту. Legliz kite yon ti kras pita te abitye moun selebre arive an nan prentan, men li te redui a mwatye ak deplase selebrasyon an nan tan li, ke li pa kontredi Karèm la.

С давних времен на Руси каждый день Масляной недели имел свое название. Depi tan lontan nan Larisi chak jou nan semèn nan lwil oliv te gen non li yo. Так, в первый день начинали печь блины, звали в гости родственников, но первый блин отдавали нищим, чтобы те помянули души усопших родичей. Se konsa, premye jou an te kòmanse krèp, yo rele al vizite frè, men tantativ nan premye te bay pòv yo, bay moun yo te komemore nanm yo nan fanmi yo mouri. Вторник - "заигрыши", когда основное время уделялось катанию с горок, гуляньям. Madi - "zaigryshi" lè pi fò nan tan an te bay artistik ak rus roulo, festival. Среда - "лакомка" или "тещины блины", когда тещи принимали зятьев и потчевали их блинами. Mèkredi - "goumè" oswa "Teschin krèp" lè Tiffany pran pitit gason-yo ak regaled krèp yo. Четверг известен как "широкий" или "разгуляй" (в прямом смысле этого слова). Jedi se li te ye kòm "lajè" oswa "Razguliay" (nan sans literal nan pawòl Bondye a). В пятницу - "тещин вечер", когда зятья угощали тещ блинами. Vandredi - "Teschin aswè" lè-an-lwa trete krèp TESCH. В субботу все шли на "золовкины посиделки" к молодой невестке, а последний день Масленицы - "прощеное Воскресенье", когда принято просить прощения у всех родных и близких за все обиды и идти прощенными в Великий пост. Nan samdi, tout moun te ale nan "Zolovkina rasanbleman" nan yon jenn ti pitit fi, epi dènye jou a nan Maslenitsa - "Padon Dimanch", lè w pran li eskize nan tout fanmi ak zanmi pou tout mal yo padonnen epi ale pandan Karèm. Традиционно, в последний день Масляной недели на костре сжигают соломенное чучело - символ зимы. Tradisyonèlman, dènye jou a nan semèn nan sou dife lwil oliv boule moun pay - yon senbòl nan sezon fredi.

Источник: ЛIГАБiзнесIнформ Sous: LIGABusinessInform

Информационное агентство Ajans Enfòmasyon sou

www.liga.net www.liga.net