Главное меню Main Menu

Рецепты разное Diferan resèt

Православные традиции Tradisyon Otodòks

Наш опрос Biwo vòt nou an

Опрос Entèvyou

Я больше всего люблю блюда: Mwen renmen ki pi manje:

Японскую кухню Cuisine Japonè
Французкую кухню Cuisine franse
Арабскую кухню Cuisine arab
Армянскую кухню Cuisine Amenyen
Испанскую кухню Cuisine Panyòl
Итальянскую кухню Cuisine Italyen
Русскую кухню Cuisine Ris
Все что вкусно Tout sa ki bon gou
Популярные рецепты Resèt popilè

Консервирование Canning

ВЕЛИКИЙ ПОСТ Karèm


ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Великий пост - важнейший и самый продолжительный пост в христианстве. Karèm - ki pi enpòtan an ak post la pi long nan Krisyanis. Главной целью поста является приготовление к Пасхе. Objektif prensipal nan jèn se pou prepare yo pou Pak. Великий пост является напоминанием о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, а также он вводит верующих в Страстную седмицу и затем к основному христианскому празднику - Светлому Христову Воскресению. Karèm se yon rapèl nan Sovè a vit karant-jou nan dezè a, epi li entwodui fidèl nan Semèn Sentespri ak Lè sa a, prensipal kretyen jou fèt la - Dimanch Pak.

Великий пост состоит из 48 дней и делится на четыре части: Четыредесятница (первые сорок дней), Лазарева суббота (приходится на 6-ю субботу Великого поста), Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) (6-е воскресенье Великого поста) и Страстная седмица (неделя). Karèm se 48 jou epi li se divize an kat pati: Karèm (karant premye jou yo), Laza Samdi (tonbe sou Samdi 6th nan Karèm), Antre nan lavil Jerizalèm (Palm Dimanch) (6th Dimanch Karèm) ak Sentespri a Semèn (semèn).

Четыредесятница напоминает о сорока днях, которые Иисус провел в пустыне, подготавливаясь к проповеди. Karèm rapèl pandan karant jou yo ke Jezi te pase nan dezè a, prepare mache fè konnen. Так и верующие во время поста подготавливаются к Пасхе и христианской жизни в целом, молитвой и борьбой со своей греховностью. Apre sa, toujou kenbe pawòl la pandan Karèm prepare pou Pak ak lavi kretyen an jeneral, lapriyè, ak ki ap lite ak pwòp peche yo. Страстная седмица - последняя неделя Великого поста. Semèn Sent - dènye semèn nan Karèm. Эта неделя (точнее 6 дней) посвящена воспоминаниям страданий, смерти на кресте и погребению Иисуса Христа. Semèn sa a (aktyèlman 6 jou) konsakre nan souvni yo genyen de soufrans, 'sou yon kwa a ak pou antèman nan Jezi Kris la. Все дни Страстной седмицы называются великими: Великий понедельник, Великий вторник и т.д. Tout jou yo nan semèn sent yo rele gwo: Gwo Lendi, Madi, elatriye Great

Во время Великого поста подготовка к Пасхе идет телесная и духовная. Pandan Karèm preparasyon pou Pak se matéryèl ak espirityèl. Духовная подготовка состоит из того, что во время поста больше времени уделяется молитве, духовному чтению и удалению от всего греховного. Preparasyon espirityèl se lefèt ke pandan jèn plis tan yo bay lapriyè, lekti espirityèl ak pou elimine yo tout sa ki peche. Телесная же подготовка - исключение из пищи скоромной пищи, предпочтение отдается только постной. Karosri menm fòmasyon - esklizyon nan skoromnoy manje preferans manje sèlman mèg. Также во время Великого поста все говеют, исповедуются и причащаются минимум один раз. Epitou pandan Karèm tout Otodòks vit, rekonèt devan epi resevwa komune Bondye omwen yon fwa.

Во время поста нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко, есть больше одного раза в день, курить и пить алкогольные напитки. Pandan ke jèn pa ka manje vyann, pwason, ze, lèt, manje plis pase yon fwa nan yon jounen, fimen ak bwè bwason ki gen alkòl. Разрешается только растительная пища (фрукты, овощи, сухофрукты), соления (квашеная капуста, соленые и маринованные огурцы), сухари, сушки, чай, грибы, орехи, хлеб черный и серый, кисели, каши на воде. Pèmèt sèlman manje plant (fwi, legim, fwi sèk), kònichon konsève (marinated chou, sale ak konkonm marinated), biskwit sèk, sèk, te, dyondyon, nwa, pen, nwa ak gri, manba ak konfiti, dlo sereyal. Также необходимо на весь период от Прощеного воскресенья до Светлой Пасхи исключить телесные утехи и сквернословие. Li se tou ki nesesè pou peryòd la tout antye de Padon Dimanch Ala bon sa bon Pak elimine kè kontan fizik li ansanm ak betiz.

По субботам и воскресеньям разрешается употреблять в пищу постное масло, вино и есть два раза в день. Sou samdi ak dimanch yo gen dwa manje lwil legim, diven, epi pou manje de fwa nan yon jou. Если же праздничные дни совпадают с постом, пост становится менее строгим. Si jou ferye yo kowenside ak post la, post la ki pi piti a sevè. К примеру, в Лазареву субботу можно есть икру, а на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье - рыбу. Pou egzanp, Laza Samdi ka manje ze yo, epi sou Anonsyasyon an (avril 7), epi sou Palm Dimanch - pwason.

Самыми строгими днями поста являются его первые четыре дня, а также вся Страстная седмица. Jou yo konsa san manje pi strik se kat premye jou li yo, ak tout Sentespri Semèn la. Вообще ничего нельзя есть в Чистый понедельник (первый день поста) и Великую Пятницу (последняя пятница перед Пасхой, посвященная воспоминанию крестной смерти Иисуса Христа, снятия с креста Его тела и погребения). Aktyèlman pa gen anyen ka manje nan Netwaye Lendi a (premye jou a Karèm) ak Vandredi Sen (Vandredi ki sot pase a anvan Pak, dedye a chonje la nan lanmò sou kwa a nan Jezi Kris la nan men Lakwa ak antèman nan kò l '). В первую же пятницу Великого поста можно есть только вареную пшеницу, подслащенную медом или сахаром. Sou premye Vandredi a Karèm ka manje sèlman bouyi ble, sikre ak siwo myèl oswa sik.

В остальное время поста питание проходит по определенному графику: понедельник, среда, пятница - сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг - горячая пища без масла; суббота и воскресенье - пища с растительным маслом. Rès la nan manje a ale vit sou yon orè patikilye: Lendi, Mèkredi, Vandredi - xerophagy (dlo, pen, fwi, legim, konpot) Madi, Jedi - manje cho san yo pa lwil oliv, samdi ak dimanch - manje ak lwil oliv legim.

Ослабление поста по благословению священника разрешается больным, пожилым людям, путешествующим, беременным. Kapab afebli la nan post la ak benediksyon an nan prèt la pèmèt malad, granmoun aje, vwayaje, ansent.

Хоть и существует догма об ограничении, а в некоторые дни и отказе от пищи, главным же остается во время Великого поста духовное очищение человека. Menm si gen yon dogmatik nan limit yo, epi sou kèk jou, ak refi nan manje, sitou rete pandan Karèm pou pirifye espirityèl nan moun. "Истинный пост - удаление зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи, клятвопреступление". "Vre vit - pou retire elèv la nan sa ki mal, rive kontwole kòlè depozisyon lang, lanvi konpòtman, sispann nan kalomnye, bay manti, fo temwayaj."

Источник: ЛIГАБiзнесIнформ Sous: LIGABusinessInform

Информационное агентство Ajans Enfòmasyon sou

www.liga.net www.liga.netkapubachca kapubachca


Спасибо. Mèsi poutèt ou. Прочитал с интересом. Li ak enterè yo. Портал в избранное занес=) Te pòtal la mennen l 'bay favorites mwen =)