Главное меню Hoofdmenu


Рецепты разное Verschillende recepten

Православные традиции Orthodoxe tradities

Наш опрос Onze poll

Опрос Interview

Я больше всего люблю блюда: Ik hou van de meeste maaltijden:

Японскую кухню Japanse keuken
Французкую кухню Franse keuken
Арабскую кухню Arabische keuken
Армянскую кухню Armeense keuken
Испанскую кухню Spaanse keuken
Итальянскую кухню Italiaanse keuken
Русскую кухню Russische keuken
Все что вкусно Al dat heerlijke
Популярные рецепты Populaire recepten

МАСЛЕНИЦА CARNAVAL


МАСЛЕНИЦА

В 2011 году начало Масляной недели (Сырная седмица) выпадает на 28 февраля. In 2011, het begin van de week Oil (Kaas Week) valt op 28 februari. Праздник продлится до 6 марта, а уже 7 марта - начало Великого поста. De vakantie duurt tot 6 maart en 7 maart al - het begin van de vastentijd. Масленица - неделя, предшествующая Великому посту (семь недель до Пасхи). Mardi Gras - de week voorafgaand aan de vastentijd (zeven weken voor Pasen).

Масленица - давний праздник, прижившийся еще со времен язычников, когда устраивали ритуалы проводов зимы и встречи весны - пробуждения земли, солнца (начинает греть), света (удлиняются дни) и т.п. Mardi Gras - een oude vakantie gewend geraakt sinds de tijden der heidenen, toen geënsceneerd rituelen afscheid van de winter en het voorjaar bijeenkomsten - het ontwaken van de aarde, de zon (warme start), licht (verlenging dagen) etc. Именно в честь солнца на Масленицу пекли блины, которые являются главным и неотъемлемы атрибутом нынешнего праздника. Het was ter ere van de zon gebakken pannenkoeken op vastenavond, dat is de belangrijkste en de inherente eigenschappen van de huidige vakantie.

У православных христиан Сырная седмица предшествует началу Великого поста. Orthodoxe christenen Kaas Week gaat vooraf aan de begin van de vastentijd. Сырной седмицей называется неделя, следующая за Неделей мясопустной. Week na week de kaas wordt genoemd, volgende week voor de Kaas-tarief. В ее продолжение не вкушается мясо, но пост на остальные скоромные продукты в среду и пятницу отменяется. In zijn voortdurende niet om vlees te eten, maar het bericht naar andere producten Skoromnov woensdag en vrijdag geannuleerd. Разрешается употреблять молоко, сыр, масло и яйца. Toegestaan ​​om melk, kaas, boter en eieren consumeren. Потому блины едят на масле, со сметаной, с медом, иногда - с икрой. Omdat het eten van pannenkoeken in boter, zure room, honing, soms - met kaviaar.

Сегодня Масленица сопровождается народными гуляньями, ярмарками. Vandaag, Mardi Gras wordt begeleid door folk festivals, beurzen. Следует отметить, что Масленица - праздник больше мирской, нежели христианский. Opgemerkt moet worden dat de Mardi Gras - vakantie meer seculier dan Christian. Церковь называет ее "светлым предпутием воздержания" и "началом умиления и покаяния", а не преданием разгулу, обжорству, мирским забавам и развлечениям. Kerk noemt het "licht predputiem onthouding" en "het begin der gebeden en berouw" en niet traditie feestvreugde, gulzigheid, wereldse amusement en entertainment. Однако с годами обычаи переплелись. Echter, door de jaren heen, de douane met elkaar verweven. Масленицу до Крещения Руси связывали с днем весеннего равноденствия и гуляли две недели. Vastenavond de doop van Rusland in verband met de dag van de lente-equinox en liep twee weken. Долгое время для славян она была Новым годом, который на Руси до XV века праздновался в марте. Voor een lange tijd was de Slaven voor het nieuwe jaar, dat in Rusland tot de vijftiende eeuw werd gevierd in maart. Церковь немногим позже оставила прижившееся в народе празднование прихода весны, но сократила празднование вдвое и сдвинула его по времени, чтобы оно не противоречило Великому посту. Kerk iets later vertrokken gewend zijn aan mensen vieren de komst van de lente, maar de helft is ingekookt en verplaatste de viering van zijn tijd, dat het niet in tegenspraak met de vastentijd.

С давних времен на Руси каждый день Масляной недели имел свое название. Sinds de oudheid in Rusland elke dag van de week Oil had zijn naam. Так, в первый день начинали печь блины, звали в гости родственников, но первый блин отдавали нищим, чтобы те помянули души усопших родичей. Dus, de eerste dag begon pannenkoeken, riep om familie te bezoeken, maar de eerste poging gaf aan de armen, die de zielen van de overleden familieleden herdacht. Вторник - "заигрыши", когда основное время уделялось катанию с горок, гуляньям. Dinsdag - "zaigryshi" toen de meeste van de tijd werd besteed aan schaatsen met achtbanen, festivals. Среда - "лакомка" или "тещины блины", когда тещи принимали зятьев и потчевали их блинами. Woensdag - "gourmet" of "Teschin pannenkoeken" wanneer Tiffany nam zonen-en regaled hun pannenkoeken. Четверг известен как "широкий" или "разгуляй" (в прямом смысле этого слова). Donderdag staat bekend als "breed" of "Razguliay" (in de letterlijke zin van het woord). В пятницу - "тещин вечер", когда зятья угощали тещ блинами. Vrijdag - "Teschin avond" wanneer-in-law behandeld Tesch pannenkoeken. В субботу все шли на "золовкины посиделки" к молодой невестке, а последний день Масленицы - "прощеное Воскресенье", когда принято просить прощения у всех родных и близких за все обиды и идти прощенными в Великий пост. Op zaterdag, iedereen ging naar "Zolovkina bijeenkomsten" een jonge dochter, en de laatste dag van maslenitsa - "Vergeving Sunday", wanneer genomen excuses aan alle familieleden en vrienden voor al het onrecht vergeven en gaan tijdens de vastentijd. Традиционно, в последний день Масляной недели на костре сжигают соломенное чучело - символ зимы. Traditioneel is de laatste dag van de week op de brandstapel Oil branden stroman - een symbool van de winter.

Источник: ЛIГАБiзнесIнформ Bron: LIGABusinessInform

Информационное агентство Informatie agentschap

www.liga.net www.liga.net